Snědovické story

Toto jsou stránky o všem co se tu děje a pro všechny co Snědovice znají, nebo by je poznat chtěli.

O Snědovicích

    Snědovice leží severně od Štětí v údolí potoka Obrtky. V roce 1385 se připomíná v zemských deskách Jan z Čakovic, který měl majetek ve Snědovicích. Roku 1392 platil desátek kostelu ve Chcebuzi Petr ze Snědovic. V období pohusitském jsou majiteli Snědovic rytíři Hrzkové ze Snědovic. Od druhé poloviny 15. století až do roku 1670 (od roku 1670) byly Snědovice majetkem české feudálnírodiny Vlků z Kvítkova. Vlkům patřil poměrně velký majetek, a to tvrz a ves Čakovice, dvůr v Sukoradech, háj u Chcebuze, části vsi Křešova, Radouně, Velešic, Svařenic, tvrz, mlýn a ves Snědovice a tvrz ve Velešicích. Rovněž některé obce Úštěcka, jako Velký Hubenov, Robeč a další patřily do komplexu pantsví Vlků z Kvítkova. Po roce 1670 se dostaly Snědovice do rukou Belviců z Nostic, potom Claryú, Oppersdorfů, Hartmannů z Klarsteina a počátkem 19. století statkářů Veithů a po r. 1850 statkáře A. Müllera.

Skromný výňatek z historie zámku ve Snědovicích 

 
Děkuje me Vám za návštěvu